Hướng dẫn động tác VUA BỒ CÂU – KING PIGEON ♡ Bài tập MỞ KHỚP HÔNG (20 phút)Đây là bài tập MỞ KHỚP HÔNG, làm tư thế VUA BỒ CÂU – KING PIGEON.

✅…

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 thoughts on “Hướng dẫn động tác VUA BỒ CÂU – KING PIGEON ♡ Bài tập MỞ KHỚP HÔNG (20 phút)”