കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം /കഴിക്കാം || How To Lose Belly Fat || Diet for Flat Stomach Fast#HowToLoseBellyFatFast #Loseweight #HealthyDiet
കുടവയർ…

source

35 thoughts on “കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം /കഴിക്കാം || How To Lose Belly Fat || Diet for Flat Stomach Fast

  1. vayar korakanel heavy workout cheyanam…tired avunna vare workout cheyanm..allande small exersice kond oru karyavum illa…do cardio and lift heavy weights daily with proper diet

  2. dr പറഞ്ഞ exercise ബെല്ലി fat കുറയ്ക്കില്ല. അത് abs മസിൽസ് സ്റ്റ്രെഗ്തെൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. Fat കുറയണമെങ്കിൽ ശരീരം കിതക്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുറയും പോലെ, വയറിന്റെ ഭാഗത്തും fat കുറയും.it’s impossible to reduce fat only at abdomen side. The body fat will only in an overall level. Otherwise we could use some belts available in the market which massages abdomen area..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *